Үзэгдлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Мэдээний нэр Үзэгдлийн нэр Үзэгдлийн зураг Прогнозын огноо Нэмэлт мэдээлэл
1 Завхан Дөрвөлжин Анхааруулах мэдээ Ой хээрийн түймэр 2022-06-23
Буцах