Үзэгдлийн дэлгэрэнгүй мэдээлэл

Аймаг, нийслэлийн нэр Сум, дүүргийн нэр Мэдээний нэр Үзэгдлийн нэр Үзэгдлийн зураг Прогнозын огноо Нэмэлт мэдээлэл
1 Увс Бөхмөрөн Анхааруулах мэдээ Ой хээрийн түймэр 2020-06-30
Буцах